Sagax över tio procent i Nyfosa Nu ägs 10,62 procent av aktier och röster i Nyfosa av Sagax.

Sagax över tio procent i Nyfosa

Ekonomi

17 juni 2021

Sagax fortsätter att öka sitt innehav i Nyfosa. Nu äger Sagax över tio procent av aktierna i branschkollegan.

Sagax flaggar upp i Nyfosa efter teckning i riktad nyemission. Sagax har nu ökat sitt ägande i Nyfosa och passerar flaggningsgränsen på tio procent.

Ägandet uppgår nu till 10,62 procent av kapitalet och rösterna.

Sagax tecknade aktier i den riktade nyemission på 750 miljoner kronor som Nyfosa genomförde den 10 juni.

Sagax ägande uppgick per den 31 mars till 7,6 procent av aktierna i Nyfosa.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se