Sagax utökar obligationslån med 100 miljoner euro Sagax med VD David Mindus emitterar ytterligare obligationer för refinansiering och löpande verksamhet.

Sagax utökar obligationslån med 100 miljoner euro

Ekonomi

2 juli 2021

Sagax har under sitt EMTN-program emitterat obligationer om ytterligare 100 miljoner euro.

De nya obligationerna förfaller 2028.

De emitterades till kurs 99,364 procent, motsvarande en fast årlig yield om 0,85 procent.

Likviden ska användas för att refinansiera existerande skuld samt gå till löpande verksamhet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se