Sagax tar in nya miljoner Foto: Riksbanken

Sagax tar in nya miljoner

Ekonomi

14 juni 2018

Nu vill bolaget plocka in hundratals miljoner för att kunna expandera med fler fastighetsinvesteringar.

 

Sagax har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av stamaktier av serie D om upp till 300 miljoner kronor genom en så kallad accelererad book building-process.

Genomförs nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018. Syftet med emissionen är att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar jämte en fortsatt stärkt kreditprofil för att nå en Investment Grade rating. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

Den riktade nyemissionen förutsätter ett styrelsebeslut. Styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att genomföra den riktade nyemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se