Sagax storinvesterar i Nederländerna Foto: Pixabay

Sagax storinvesterar i Nederländerna

Transaktion

30 september 2019

Sagax har genom två separata transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter i Nederländerna.

Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 158 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 25 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 13 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 12,3 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda.

Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se