Sagax stora emissionsmål – fem miljarder Foto: Riksbanken

Sagax stora emissionsmål – fem miljarder

Ekonomi

3 september 2018

Nu ger sig Sagax ut i Europa och söker pengar. De ger Deutsche Bank i uppdrag att locka europeiska investerare.

 

Sagax har upprättat ett EMTN-program och har givit Deutsche Bank, BNP Paribas, Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med europeiska obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en emission av en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro, över fem miljarder svenska kronor.

EMTN-programmet och den icke säkerställda obligationen förväntas åsättas kreditbetyget Baa3 (Investment Grade) av Moody´s Investors Service.

Syftet med obligationsemissionen är att förlänga Sagax kapitalbindning, minska Sagax andel säkerställd finansiering och sänka Sagax kapitalkostnader. Som en konsekvens av en genomförd obligationsemission förväntas Sagax kreditbetyg från Moody´s Investors Service att stärkas till Baa3 (Investment Grade).

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

– En Investment Grade-rating medför såväl lägre kapitalkostnader som minskad refinansieringsrisk. Genom en emission på den europeiska kapitalmarknaden breddas Sagax investerarbas vilket är i linje med bolagets långsiktiga strategi.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se