Sagax plockar in miljardobligation

Sagax plockar in miljardobligation

Ekonomi

28 januari 2020

Det europeiska bligationslånet kommer att användas för att refinansiera existerande skuld samt till bolagets löpande verksamhet.

Sagax har under sitt EMTN program emitterat ett icke säkerställt obligationslån om EUR 300 miljoner på den europeiska kapitalmarknaden.

Obligationslånet har en duration om 7 år och löper till den 30 januari 2027 med en fast räntekupong om 1,125 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se