Sagax och Nyfosa miljardsäljer – till sig själva

Sagax och Nyfosa miljardsäljer – till sig själva

Transaktion

24 juni 2019

Nu väljer bolagen att sälja delar av sitt bestånd till det gemensamma bolaget Söderport. En affär en bra bit över miljarden.

Söderport, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har avtalat om förvärv av 9 fastigheter från Nyfosa för 722 miljoner kronor och 6 fastigheter från Sagax för 668 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73 000 kvadratmeter, varav 39 000 kvadratmeter i Årsta.

Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga som omfattar 225 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Transaktionen skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning. Hyresvärdet uppgår till 97 miljoner kronor.

I beståndet som förvärvas från Nyfosa återfinns bland annat hyresgästerna Dagab Inköp och Logistik AB, Clafra AB och Mobility Motors Sweden AB, och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,1 år. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.

Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde och har finansierats av Söderport Holding AB genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Transaktionerna har en marginell påverkan på Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning.

Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se