Sagax miljonköper fastighet i Paris Foto: Sagax

Sagax miljonköper fastighet i Paris

Transaktion

18 maj 2018

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet belägen 20 minuter söder om centrala Paris och 15 minuter från Orly flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 32 000 kvadratmeter markarea och 8 500 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av industri- och kontorslokaler. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 10,2 miljoner kronor.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa de fastigheter som säljs inom kommunen. Detta gäller även ovan beskrivna förvärv. Sagax beräknas få besked i förköpsfrågan inom två månader. Under förutsättning att förköp inte sker kommer tillträde att äga rum i slutet av juli 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se