Sagax mångmiljoninvesterar – närmare 400 miljoner Foto: TT

Sagax mångmiljoninvesterar – närmare 400 miljoner

Transaktion

1 november 2018

I samband med köpet har bolaget beslutat att göra en nyemisson av stamaktier värda 165 miljoner kronor.

 

Sagax har idag förvärvat en lagerfastighet i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors-Vanda flygplats. Fastigheten omfattar 89 000 kvadratmeter friköpt markarea och 62 300 kvadratmeter uthyrningsbar area huvudsakligen bestående av höglager.

Enligt hyresavtalet kan investeringar påkallas i fastigheten mot hyrestillägg. Fastigheten förvärvas i bolagsform och tillträde har skett idag.

Fastigheten förvärvas från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Av köpeskillingen erläggs 165 miljoner kronor i form av 4 900 000 nyemitterade stamaktier av serie D.

Avräkningskursen uppgår till 33,68 kronor per aktie motsvarande den volymvägda genomsnittskursen under de senaste femton (15) handelsdagarna.

De nyemitterade aktierna motsvarar 1,8 % av kapitalet och 1,2 % av rösterna i Sagax. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2018. Efter emissionen uppgår det totala antalet utestående stamaktier av serie D till 101 900 000.

Sagax har därutöver förvärvat två fastigheter i Eindhoven, Nederländerna. Fastigheterna är belägna intill varandra och har en sammanlagd uthyrningsbar area om 6 600 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lagerlokaler. Tillträde sker i det första kvartalet 2019.

Sagax sammanlagda anskaffningskostnad uppgår till motsvarande 396 miljoner kronor. Årshyran uppgår till motsvarande 37 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,9 år.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se