Sagax löser in lån – 550 miljoner Foto: TT

Sagax löser in lån – 550 miljoner

Ekonomi

31 oktober 2018

Förtida inlösen av obligationerna kommer att ske per 19 december 2018 med avstämningsdag den 12 december 2018.

 

Sagax har beslutat att påkalla förtida inlösen av obligationslån 2014/2019 om 550 miljoner kronor med förfallodatum den 18 juni 2019.

Enligt villkoren för obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att uppgå till 100,00 procent av det nominella beloppet (samt upplupen och obetald ränta).

I enlighet med obligationsvillkoren kommer ett meddelande om förtida inlösen att skickas ut via Euroclear Sweden AB.

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se