Sagax köper nio fastigheter för 452 mkr Sagax med VD David Mindus fortsätter att genomföra stora förvärv över hela Västeuropa.

Sagax köper nio fastigheter för 452 mkr

Transaktion

2 februari 2022

Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat sammanlagt nio fastigheter för motsvarande 452 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 42 900 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 34 miljoner kronor.

Uthyrningsgraden uppgår till 98 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 4,5 år.

Förvärven kommer att tillträdas under innevarande kvartal.

Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Nederländerna (211 miljoner kronor), Helsingfors (176 miljoner kronor), Madrid & Barcelona (13 miljoner kronor) samt Övriga Europa (52 miljoner kronor).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se