Sagax köper för närmare 100 miljoner
Foto: Sagax

Sagax köper för närmare 100 miljoner

Transaktion

2 februari 2018

Fastigheten omfattar 28 500 kvadratmeter markarea och är bebyggd med 18 400 kvadratmeter uthyrningsbar area.

 

Sagax har förvärvat en fastighet i Esbo, väster om centrala Helsingfors och 25 minuter från Helsingfors flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 92 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 28 500 kvadratmeter markarea och är bebyggd med 18 400 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lokaler för industri- och lagerändamål. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 12,5 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 7,0 år.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se