Sagax köper för kvarts miljard Foto: Riksbanken

Sagax köper för kvarts miljard

Transaktion

22 november 2018

Nu har bolaget skrivit avtal om köp gällande inte mindre än fem fastigheter. Tillträde sker under sista kvartalet 2018.

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 261 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 36 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,2 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 32 miljoner kronor.

Uthyrningsgraden uppgår till 94 %. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2018 och det första kvartalet 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se