Sagax köper för 775 mkr i fyra länder Sagax med VD David Mindus genomför ett omfattande köp av främst lager- och industrifastigheter i fyra länder.

Sagax köper för 775 mkr i fyra länder

Transaktion

24 juni 2021

Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat tolv fastigheter i fyra länder för 775 miljoner kronor.

Fem fastigheter finns i Finland, tre i Paris, tre i Nederländerna och en  i Stockholm.

Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 miljoner kronor.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 58 300 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 59 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 97 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,7 år.

Av förvärven har motsvarande 182 miljoner kronor tillträtts. Återstående 593 miljoner kronor beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2021.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 100 miljoner kronor.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se