Sagax: Köp för en miljard på två dagar Sagax och VD David Mindus är på köphumör.

Sagax: Köp för en miljard på två dagar

Transaktion

5 maj 2021

Sagax investerar 520 miljoner i tio transaktioner i fyra länder. Beskedet kommer dagen efter ett köp för 510 miljoner i Spanien - alltså har förvärv för en miljard gjorts på två dagar.

Fastighetsbolaget Sagax meddelande idag att man genom tio separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter i Nederländerna, tre fastigheter i Paris, två fastigheter i Stockholm och en fastighet i Madrid.

Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 520 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 44 200 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 33,5 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5,5 år. 

Och i måndags förvärvade Sagax en IKEA-anläggning i Spaninen för motsvarande 510 miljoner kronor. Här uppgår hyresvärdet till motsvarande 32 miljoner kronor per år. Hyresavtalet löper i 25 år med rätt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet år 2036 respektive år 2041. Fastigheten är belägen i Palma de Mallorca i anslutning till stadens ringlede.

Börsen har inte reagerat nämnvärt på förvärven - igår gick Sagax ner något.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se