Sagax-JV gör nytt köp i Göteborg
Foto: Pixabay

Sagax-JV gör nytt köp i Göteborg

Transaktion

4 juli 2019

Sagax och Nyfosas JV-bolag gör nu en affär gällande tre fastigheter. Investeringen landar en bit över 110 miljoner.

Söderport, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Sagax, har genom tre separata transaktioner förvärvat två fastigheter i Stockholm samt en fastighet i Göteborg.

Den sammanlagda investeringen uppgår till 117 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 10 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 7,5 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 7,3 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 74 %.

Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde sker under det tredje kvartalet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se