Sagax investerar drygt halv miljard i Finland
Sagax med VD David Minus satsar vidare i Finland. Nu med en investering om drygt en halv miljard.

Sagax investerar drygt halv miljard i Finland

Transaktion

3 november 2021

Sagax investerar 557 miljoner kronor genom två transaktioner gällande tio fastigheter i Finland.

Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat tio fastigheter i Finland.

Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 557 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en markarea om 168 400 kvadratmeter samt en uthyrningsbar area om 40 500 kvadratmeter.

Årshyran uppgår till motsvarande 53 miljoner kronor.

Uthyrningsgraden uppgår till 98 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 8,0 år.

Fastigheterna har tillträtts under det fjärde kvartalet 2021.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se