Sagax investerar 400 miljoner Foto: Wikipedia

Sagax investerar 400 miljoner

Transaktion

31 maj 2018

Sagax har beslutat att bebygga bolagets fastighet Stockholm Gjutmästaren 8, belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma. 

Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 19 000 kvadratmeterbestående av lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor och garage.

Investeringen beräknas till cirka 400 miljoner konor och förutsätter att erforderliga bygglov erhålls.

Byggnationen förväntas påbörjas under det tredje kvartalet 2018 och pågå i cirka 2,5 år. Lokalerna, som är fullt uthyrda, beräknas vara färdigställda under det fjärde kvartalet 2020. Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från och med verksamhetsåret 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se