Sagax gör nyemission på aktier Foto: TT

Sagax gör nyemission på aktier

Ekonomi

10 maj 2019

Genomförs nyemissionen efter ett styrelsebeslut, skulle den komma att riktas till svenska och internationella institutionella investerare.

Sagax har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om upp till 5,9 miljoner stamaktier av serie D genom en så kallad accelererad book building-process.

Genomförs nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019. Syftet med emissionen är att stärka Sagax kreditprofil samt att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

Den riktade nyemissionen förutsätter ett styrelsebeslut. Styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att genomföra den riktade nyemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se