Sagax förvärvar för nästan halv miljard Sagax med VD David Mindus har genomfört en omfattande köpraid i flera europeiska länder.

Sagax förvärvar för nästan halv miljard

Transaktion

23 december 2021

Sagax har genom tio separata transaktioner förvärvat sammanlagt 14 fastigheter för motsvarande 473 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 65 100 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 36 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 96 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 2,5 år.

Förvärven kommer att tillträdas under innevarande kvartal med undantag för motsvarande 60 miljoner kronor som beräknas tillträdas under det första kvartalet 2022.

Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Nederländerna (233 miljoner kronor), Paris (60 miljoner kronor), Madrid & Barcelona (42 miljoner kronor), Universitetsstäder i Finland (71 miljoner kronor) samt Övriga Europa (67 miljoner kronor).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se