Sagax förvärvar för 600 miljoner i Helsingfors

Sagax förvärvar för 600 miljoner i Helsingfors

Stadsutveckling

20 januari 2014

Sagax köper två fastigheter i Finland. Köpeskillingen uppgår till 600 miljoner kronor. 

Sagax har förvärvat en produktionsfastighet i Vanda strax utanför centrala Helsingfors. Fastigheten omfattar 45 000 kvm uthyrningsbar area varav 30 000 kvm består av lager- och produktionslokaler och återstoden av kontorslokaler. Hela fastigheten är uthyrd till Sanomakoncernen. Hyresavtalet är 100 % inflationsjusterat och löper i 15 år.

Därutöver har Sagax förvärvat en lager- och kontorsfastighet i Vanda. Fastigheten omfattar sammanlagt 30 600 kvadratmeter uthyrningsbar area och 52 400 kvm friköpt markarea. Fastigheten är uthyrd till flera hyresgäster, däribland Sanoma.

"Fastigheterna har intressanta lägen i anslutning till pågående eller förestående utvecklingsprojekt. De kompletterar Sagax befintliga portfölj i Helsingfors väl och kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och löpande kassaflöde under överskådlig framtid,” kommenterar David Mingus, VD för Sagax. 

För mer information, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Sagax, 

För övrig information, kontakta: 

David Mingus, VD för Sagax, Tel: 08 - 545 83 540.