Sagax förvärvar för 437 mkr i fyra länder Sagax med VD David Mindus har köpt 22 fastigheter i fyra europeiska länder för totalt 437 miljoner kronor.

Sagax förvärvar för 437 mkr i fyra länder

Transaktion

29 september 2021

Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat 22 fastigheter för motsvarande 437 miljoner kronor. Fastigheterna finns i fyra europeiska länder.

Av den totala transaktionen är 58 % är hänförligt till Nederländerna, 23 % till Madrid, 15 % till Finland och 4 % till Paris.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 50 400 kvadratmeter huvudsakligen bestående lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 36 miljoner kronor.

Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,0 år.

Av förvärven har motsvarande 369 miljoner kronor tillträtts under det tredje kvartalet 2021. Återstående 68 miljoner kronor beräknas tillträdas under det fjärde kvartalet 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se