Sagax fortsätter storköpen David Mindus med Sagax ledning. Foto: Sagax

Sagax fortsätter storköpen

Transaktion

30 augusti 2018

Nu har bolaget återigen gjort ett större köp av inte mindre än tre stycken fastigheter. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet.

 

Sagax har genom tre separata transaktioner avtalat om förvärv av tre fastigheter belägna i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 191 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 32 200 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 20 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %.

Tillträde beräknas ske under tredje och fjärde kvartalet 2018 efter erhållande av sedvanliga myndighetstillstånd.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se