Sagax finanschef till Emilshus styrelse Sagax finanschef och vice VD Björn Garat föreslås bli ny styrelseledamot i Emilshus.

Sagax finanschef till Emilshus styrelse

Personnytt

19 januari 2022

Björn Garat föreslås som ny styrelseledamot i expansiva Emilshus. Garat är finanschef och vice VD i Sagax, som är storägare i det småländska fastighetsbolaget.

Vid Emilshus årsstämman den 20 april 2021 beslutades att omvälja Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter.

Pierre Folkesson har meddelat sitt styrelseuppdrag med anledning av att han samtidigt är anställd i bolaget och att han därmed ställer sin plats i styrelsen till förfogande.

Folkeson är projektchef och t f fastighetschef i Emilshus.

Valberedningen föreslår att Björn Garat väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma för att ersätta Pierre Folkesson.

Björn Garat är finanschef och vice VD för AB Sagax sedan 2012. Han är även styrelseledamot i Volati AB.

Förslaget att välja Garat till ny styrelseledamot tas upp till beslut på en extra bolagsstämma den 11 februari 2022.

Sagax är näst största ägare i Emilshus med 25,1 procent av aktiekapitalet. Tredje största ägare är NP3 med 20,2 procent.

Sagax är även näst största ägare i NP3 med 15,5 procent av aktiekapitalet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se