Så växer företagsklustret i Lund

Så växer företagsklustret i Lund

Uthyrning

12 september 2019

Skånesunds Fastigheter expanderar med nya hyresgäster i ett av Lunds klassiska företagskluster. Samtidigt genomgår fastigheten en upprustning.

Det är i Skånesunds fastighet Kvartsen 7 på Gastelyckan i Lund som nu genomgår en del förändringar. Förutom att bolaget gör en hel del förbättringsarbeten i och kring fastigheten har nya hyresgäster tillkommit.

Kraftringen lämnade sina tillfälliga lokaler i fastigheten på 3 300 kvadratmeter och nu har kontrakt tecknats med två nya hyresgäster. Den ene är KLS Ugglarps AB som flyttar in och tar ungefär 1 000 kvadratmeter i anspråk.

De flyttar sitt kontor från Hörby till Gastelyckan i Lund från och med årsskiftet. Skånesund Fastigheter anpassar lokalerna till kontorsverksamheten med både öppna ytor och kontorslandskap samt enskilda kontorsrum.

Sen kommer även Idrottshälsan i Skåne AB att flytta in i nyrenoverade 500 kvadratmeter på bottenplan i fastigheten.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se