Så vill Panghus förändra bomarkanden Henrik Forxelius, vd, Panghus. Foto: Panghus

Så vill Panghus förändra bomarkanden

Bostäder

14 mars 2018

Egen fabrik och gedigna marknadsanalyser är nyckeln till framgång. Detta menar bolaget Panghus vd Henrik Forzelius.

 

Senaste tidens prisfall på bostäder får många spekulanter och köpare att oroa sig på nyproduktionsmarknaden, detta menar bolaget Panghus i ett uttalande.

Bolaget menar att många byggherrar har ett till två år till inflytt efter det att köparen signerat bindande avtal vilket innebär att många köpare får finna sig i avtal på en produkt som är värd betydligt mindre än när avtalet ingicks. Samt ett nuvarande boende som också är värd betydligt mindre föranleder att många köpare har svårt att få ihop sin finansiering.

Olika aktörer inom marknaden tar till olika grepp för att komma till rätta med risken som förr enbart låg på köparen, varav ett exempel är sk försäkringar mot prisfall.

Panghus affärsidé har sedan start varit att erbjuda en kvalitativ prisvärd produkt och med korta inflyttningstider, något som visar sig mer tydligt än någonsin vara den gyllene vägen.

Henrik Forzelius, vd, Panghus:

– Vi köper mark och bygger i områden där vi gjort gedigna marknadsanalyser så vi vet både vår målgrupp och områdets utvecklingspotential. Tack vare att vi har egen fabrik och kan hålla koll på hela processen kan vi erbjuda våra gedigna hus till ett pris som är rent av i vissa fall visat sig vara lägre än ett aktuellt marknadsvärde. Vi har dessutom sällan mer än 6-8 månader till inflytt från det köparen signerar avtal vilket ger köparen nästan samma förutsättningar som vid en vanlig överlåtelseförsäljning. De korrektioner vi sett på bostadsmarknaden under senare tid är inget som påverkar. Panghus fortsatta expandering, tvärtom visar det att vi slagit in på rätt spår från början och vi ser en positiv utveckling även framledes.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se