Så utvecklar Trophi Arninge Station Foto: Trophi

Så utvecklar Trophi Arninge Station

Stadsutveckling

18 juni 2019

Utvecklingen av Arninge Station kommer att innehålla totalt cirka 35 000 kvadratmeter handel tillsammans med service och ett nytt resecentrum för Roslagsbanan.

 

Trophi bygger Arninge Station i Täby, vilket blir navet i Arninge Handelsområde. Systembolaget, XXL och Coop får nya stora lokaler, och som tidigare kommunicerats väljer Blomsterlandet och flera andra starka varumärken att etablera sig vid Arninge Station.

I juni har hyresavtal tecknats med Lidl och Lekia, vilket ytterligare stärker handelsplatsen. Med uthyrningen till Lekia är övre plan därmed i princip fullt uthyrt. Leksaksbutiken delar övre plan med Yoump som är Sveriges ledande Trampolinparksaktör.

Lidl väljer Arninge Station och etablerar en modern butik på cirka 1 200 kvadratmeter butiksyta som slår upp dörrarna under hösten 2020. Butiken byggs, liksom resten av utbyggnationen, miljöcertifierat till Miljöbyggnads nivå silver för att säkerställa Trophi Fastighets högt ställda mål på minskad miljöbelastning.

– Handelsplatsen är utomordentligt bra placerad, med närhet till både busstrafik, tågtrafik och motorväg. Arninge Handelsområde står inför stora förändringar och det känns spännande att vara en del av stadsutvecklingen i Norrort. Vår långa erfarenhet och vårt flexibla butikskoncept gör att vi utan problem etablerar i allt från tätbebyggda innerstadsmiljöer till den här typen av strategiska handelsplatser, säger Jonas Strömvall, Fastighetschef på Lidl Sverige.

Utvecklingen av Arninge Station kommer att innehålla totalt cirka 35 000 kvadratmeter handel tillsammans med service och ett nytt resecentrum för Roslagsbanan. Därtill byggs en ny infart för kunder, en bussterminal, en stor pendlarparkering och laddstationer för elbilar.

Genom utvecklingen av Arninge Station befäster Arninge sin position som en av Stockholms viktigaste handelsplatser. Nästa steg i projektet är den pågående utbyggnaden av resecentrumet som kommer att koppla samman Arninge station med lokaltrafiken. Utöver en ny avfart för kunder och pendlare kommer även en ny bussterminal att inrymmas där. Den strategiska platsen bredvid E18 i norra Stockholm förväntas locka många pendelresenärer som vill ta tåget den sista biten in till Stockholm. Till området kommer 760 nya parkeringsplatser, varav 200 garageplatser för pendlare och laddstationer för elbilar.

Omsättningen i Arninge handelsområde uppgår redan idag till 2,7 miljarder kronor årligen och besöks av 6 miljoner personer. I marknadsområdet finns över 300 000 invånare och enligt Trafikverkets prognoser bedöms årsmedelresandet uppgå till drygt 5 miljoner personer år 2030. Arninge är sedan tidigare en av Stockholms viktigaste handelsplatser och dess betydelse ökar nu ytterligare i och med utbyggnaden och kopplingen till lokaltrafiken.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se