Så utökar K2A portföljen Foto: K2A

Så utökar K2A portföljen

Transaktion

19 december 2019

K2A har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i två nybildade aktiebolag som äger fastigheterna Enköping Galgvreten 3:7 respektive Enköping Galgvreten 3:8 från Andersson Company Fastigheter.

Transaktionerna baseras på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 160 Mkr. Tillträdesdag är den 31 januari då även köpeskillingen erläggs. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheterna, med byggår 2016, ligger i centrala Enköping och omfattar två byggnader med totalt 140 hyreslägenheter och en total uthyrningsbar area om cirka 4 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 9,5 Mkr (2020).

- Enköping är en ort som har haft en stark befolkningstillväxt och där det råder underskott av hyreslägenheter. Vi har sedan tidigare fastigheten Gånsta med 80 hyresbostäder. Detta förvärv stärker vårt erbjudande i Enköping, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se