Så tycker svenskarna om den moderna hyresrätten – Nya vanor, som att röra sig i naturen eller ta hand om sin hälsa, samt den pågående debatten om trygghet i bostadsområden ställer krav på en nybyggd hyresrätt, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad, säger Magnolias VD Johan Tengelin i en kommentar till undersökningen.

Så tycker svenskarna om den moderna hyresrätten

Bostäder

7 oktober 2021

Utomhusmiljö, klimathänsyn, trygghet och träningsmöjligheter. Det gör en ny hyresrätt attraktiv, enligt en ny undersökning från Magnolia.

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Magnolia.

Några av de parametrar om gör en nyproducerad hyresrätt mer attraktiv, enligt undersökningen, är attraktiv utomhusmiljö, klimatsmart och tryggt boende samt tillgång till gym och cykelrum. 

Med ett omfattande behov av nya bostäder i hela landet och vikten av att samhället erbjuder olika boendeformer blir utformningen av nya hyresrätter en angelägen fråga som berör många människor.

Den undersökning som Novus gjort för Magnolia Bostad visar bland annat att faktorer som hållbarhet och hälsa väger tungt för att nya hyresrätter ska vara attraktiva.

Undersökningen visar också att cykelrum viktas lika högt som utrymmen för socialt umgänge, samtidigt som var femte svarande högt värdesätter digitala tjänster.

Över hälften av dem som bor i en hyresrätt lyfter fram att det är en bekväm boendeform och sex av tio att det är en fördel att slippa ta lån.

– På Magnolia Bostad ser vi att det är delvis nya faktorer som värdesätts när det handlar om att flytta till en nybyggd hyresrätt. Nya vanor, som att röra sig i naturen eller ta hand om sin hälsa, samt den pågående debatten om trygghet i bostadsområden ställer krav på en nybyggd hyresrätt, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se