Så tvingas arkitektkontoren varsla Bild: Unsplash

Så tvingas arkitektkontoren varsla

Arkitektur

13 mars 2023

Flera stora Göteborgskontor som Wingårdhs, White och Semrén & Månsson har tvingats varsla när byggbranschen vikt nedåt, det rapporterar Göteborgs-Posten.

Inflationen och de höga räntorna som bitit sig fast har gjort att investeringarna i nya bostäder sjunkit kraftigt. Några som märkt av det tidigt i processen är arkitektkontoren. Många av Sveriges största aktörer har antingen huvudkontor eller lokala kontor i Göteborg, bland annat Wingårdhs, White, Sweco, Krook & Tjäder och Semrén & Månsson.

Flera av dem har på grund av marknadens läge tvingats varsla, vilket överensstämmer med den rapport som släpptes av Innovationsföretagen i februari. Där framgår det att så mycket som en tredjedel av landets arkitektkontor uppger att de ser ett minskat behov av personal de kommande sex månaderna. Läs mer om rapporten här.

– Vi har varslat ungefär tio procent av vår medarbetarskara, 15–20 personer, säger Gert Wingårdh, grundare och vd på Wingårdhs, till Göteborgs-Posten, och förklarar att kontoret tidigare hade 180 medarbetare.

– Det är ju rätt enkelt: Har man inte människor som tecknar sig för lägenheter, så finns det inget underlag för att bygga husen. Och ska man inte bygga husen finns det ingen anledning att rita dem, fortsätter han.

“Avmattning i marknaden”

Också White Arkitekter, som är ett av de största arkitektkontoren i Sverige har fått varsla. Huvudkontoret ligger i Göteborg och man har fått säga upp personal på både kontoret i Göteborg och i Stockholm. Totalt handlar det om 12 personer, varav 5 sitter i Göteborg.

– Vi märker av en avmattning i marknaden och kortare framförhållning i orderingången. Höga byggkostnader kombinerat med sjunkande fastighetspriser och höjda räntor påverkar efterfrågan negativt. Vi märker av tydlig nedgång på bostadssidan, nybyggnad av kontor och kommersiella lokaler, skriver vd Alexandra Hagen i ett svar till GP.

Semrén & Månsson har även de fått dra ner på personalstyrkan. Av 200 medarbetare, varav 115 inom arkitektverksamheten har man tvingats varsla 10 procent.

– Vi har liksom de flesta i branschen påverkats negativt av rådande marknadsläge, och har på grund av detta varit tvungna att minska vår personalstyrka i både Göteborg och Stockholm. Redan tidigt i höstas såg vi en avmattning i mängden inkommande uppdrag. Tempot har dragits ner, priserna pressas och uppdragen är färre, skriver den tillförordnade vd:n Maria Persson till GP.

Men flera av de andra stora aktörerna har ännu inte behövt varsla, bland annat Liljewall, Sweco och Tengbom.

– Vi har tagit ansvar för den ryckighet och vikande konjunkturen genom att avbryta ett fåtal provanställningar under tidig höst, då vi under senvåren 2022 rekryterade 10 personer. Vi ser att konjunkturen fortsatt är ryckig och svårplanerad, och att vi har kort framförhållning, skriver Tengboms regionchef i Göteborg, Kajsa Crona, i ett mail till GP.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se