Så tappar Serneke i rapport Foto: Nasdaq

Så tappar Serneke i rapport

Ekonomi

17 april 2019

Det blev en hel del tapp för Serneke när de presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2019. Samtidigt ökade orderingången något.

Under de första månaderna har orderingången för bolaget ökat, men i övrigt är det mindre nedgångar när Serneke presenterar sin delårsrapport under onsdagsmorgonen. Kassaflödet för verksamheten upppgick till -262 miljoner vilket är ett gap från föregående år och period då det låg på 209 miljoner.

Resultatet landar på 10 miljoner som ska ses mot 39 miljoner som var siffrorna för samma period 2018. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 kronor.

– Orderingången i första kvartalet uppgick till 1 177 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med samma period året innan, vilket visar att vi genom ett starkt erbjudande inom våra affärsområden kan kompensera för nedgången inom bostadsrättssegmentet. I affärsområde Bygg, där tillväxten uppgick till 6 procent i kvartalet och rörelsemarginalen var knappa 2 procent, var den vikande konjunkturen den främsta förklaringen till de lägre siffrorna. En avvaktande hållning i marknaden har gjort att vissa större projekt inte har kommit igång som planerat, kommenterar grundaren och vd:n Ola Serneke.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Sernekes januari/mars 2019:

  • Intäkterna uppgick till 1 480 Mkr (1 485)
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (52)
  • Periodens resultat uppgick till 10 Mkr (39)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 kr (1,66)
  • Soliditeten uppgick till 39,9 procent (42,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -262 Mkr (209)
  • Orderingången uppgick till 1 177 Mkr (1 128)
  • Orderstocken uppgick till 5 973 Mkr (7 671)

Källa: Serneke

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se