Så stärker SBB sitt bestånd Krister Karlsson, Fastighetsutvecklingschef på SBB. Foto: SBB

Så stärker SBB sitt bestånd

Bostäder

23 maj 2018

SBB fortsätter att satsa på samhällsfastigheter. Nu påbörjas nyproduktion av flera LSS-fastigheter i Malmöregionen.

 

Förutom de två egna fastigheterna som bolaget bygger i Malmö har bolaget förvärvat ett LSS-boende i Höganäs. Projektet är ett samarbete med Joarsbo och bolagets egna byggrätter har sålts in i projektet.

Attendo är det vårdbolag som med ett 15-år långt hyresavtal ska bedriva verksamhet i fastigheterna. Inflyttning i nyproduktionen beräknas ske under 2019. Årligt hyresvärde exklusive tillägg för samtliga tre fastigheter är 3,6 miljoner och kontraktslängden är 15 år.

– Det finns ett växande behov av LSS-boenden i stora dela av Sverige. Vi är mycket glada att ha SBB som är en långsiktig partner”, säger Niklas Mandin på Attendo.

Vill växa

SBB är Nordens största aktörer avseende omsorgsfastigheter för äldre och personer med funktionshinder och har för avsikt att fortsätta växa inom segmentet.

– Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och renoveringar samt nybyggnation av framförallt skol- och vårdfastigheter på våra marknader. Här har SBB, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner. Förvärvet och nybyggnationen stärker vår position som Nordens ledande aktör inom segmentet Samhällsfastigheter, säger Krister Karlsson, Fastighetsutvecklingschef på SBB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se