Så ska Wallenstam bli starkare
Hans Wallenstam, vd, Wallenstam. Foto: Wallenstam

Så ska Wallenstam bli starkare

Reportage

19 december 2018

Under de kommande fem åren vill Wallenstam stärka sig ännu mer. Nu berättar Hans Wallenstam om det hårda arbetet.

Förra veckan släppte Wallenstam sin nya femårsplan som tar avstamp 1 januari 2019. I dokumentet berättar bolaget bland annat att de vill uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie.

Målet kompletteras med tre delar inom fokusområdena kund, medarbetare och miljö. I samband med den nya affärsplanen görs också justeringar i formuleringarna för bolagets vision och affärsidé.

– En substansvärdesökning om 40 kronor per aktie är ett utmanande mål. Det motsvarar en ökning om 50 procent från dagens nivå. Sett till verksamheten kommer vi att göra allt det vi gör idag, fast ännu bättre. Tack vare engagerade medarbetare, en stark finansiell grund och en plan för egen tillväxt finns alla förutsättningar att nå målet för den nya affärsplanen, konstaterar Hans Wallenstam, vd, i en kommentar.

Stort miljöfokus

En av de viktigaste frågorna för bolaget är de som handlar om hållbarhet. Under flera år har Wallenstam arbetat med miljöfrågor och har som ett steg i detta arbete bland annat bildat ett eget energibolag, Svensk naturenergi, där de kan ge sina egna fastigheter och andra kunder grön el.

Under de kommande fem åren kommer de lägga ännu mer pengar och tid på att göra sina fastigheter mer miljösäkra.

– Vi bygger alltid för egen förvaltning och där vill vi att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och det är klart att det är dyrt att arbeta för en hög hållbarhet. Samtidigt är det dyrare att inte tänka på miljön. För oss handlar det mycket om driften eftersom vi alltid bygger för egen förvaltning och där har det exemeplvis blivit billigare för oss med de egna elbolaget. Den största utmaningen är egentligen det befintliga beståndet och inte nyproduktionen, men där arbetar vi kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna. Jag tror att alla måste vara med att bidra till för att påverka miljön i rätt riktning. Oavsett vad man har för roll och vi jobbar ju i det lilla och kan inte lösa världsproblemen själva, men vi kan vara med och hjälpa till.

Miljardinvestering

Totalt ska bolaget även investera 20 miljarder i både i nyproduktion, men även i förädling av befintligt bestånd. Bolaget kommer, inte helt oväntat, att utöka sitt bostadsinnehav med fokus på hyresrätter. Bostadsrätterna är enligt Hans Wallenstam en produkt som de i dagsläget lämnar därhän.

– I dag har vi femton bostadsrätter på Vasagatan 33 som ska säljas i övrigt finns det inga i vårt bestånd. Och vi kommer inte bygga bostadsrätter om det inte är så att det är ett krav på något sätt. Exempelvis om en kommun vill att vi ska bygga en mindre del bostadsrätter för att få blandad upplåtelseform, men inte annars. Det är fokus på hyresrätter.

Hans Wallenstam menar att bolaget var bland de första, kanske till och med de absolut första, som såg att luften höll på att gå ur bostadsrättsmarknaden. Under hösten förra året valde de att konvertera sitt projekt i Solberga till hyresrätter. Efter de började andra bolag göra samma sak.

– Vi har väl anklagats för att vara skottet i Sarajevo när vi ombildade vår bostadsrättsproduktion till hyresrätter. Vi försäljer aldrig en lägenhet innan den är färdigbyggd eftersom vi vill ha möjligheten att välja vilken upplåtelseform det ska vara och just kunna konvertera om så behövs. För oss har det egentligen aldrig varit ett stort problem, men för många andra blev det ju väldigt jobbigt. Jag tänker hela tiden riskminimering och det är därför vi använt oss av dessa femårsplaner vilket varit gynnsamt för oss.

Riskminimering

Ett steg i denna riskminimering är att bolaget under de kommande åren ska vara lite mer försiktiga med aktieåterköpen. Pengarna kommer att behövas där det gör mer nytta och i detta fall ska de läggas på bolagets investeringar.

De sänker även soliditetsgolvet till 30 procent, i dag ligger bolaget väl över 40 procent på denna post, utifall att det skulle bli tuffare tider.

– Om det kommer att blåsa måste vi vara stabila och därför har vi valt att göra så här, menar Hans Wallenstam.

Tidigare har det diskuterats huruvida värdet på fastigheter som ökat under de senaste åren nu stannat av. Hans Wallenstam menar att så inte är fallet.

Däremot ser han att fastigheter i mindre attraktiva områden börja tappa i värde samt att bostadsrätten verkar ha gjort sitt gällande värdeökningar.

– Marknaden börjar bli mer selektiv. Bra objekt på bra orter stiger i värde i takt med att hyrorna gör det, men på svagare orter så sjunker det. Det är en fullständigt naturlig utveckling och vi har inga som helst problem med den. Det finns en anledning att vi bara finns på starka orter.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Wallenstam:

Vision:

"Wallenstam ska vara människors och företags självklara val för boende och lokaler."

Affärsidé:

"Vi utvecklar och förvaltar människors boende och arbetsplatser med hög service och långsiktig hållbarhet i utvalda storstadsregioner."

Mål i affärsplan 2023:

"Att uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie."

Ledstjärnor i affärsplan 2023:

  • "Vi ska med attraktiva lägenheter och lokaler samt god service överträffa kundens förväntningar och årligen förbättra helhetsintrycket av Wallenstam."
  • "Genom vår goda företagskultur ska vi vara en attraktiv arbetsgivare och årligen förbättra vårt engagemangsindex."
  • "Vi ska årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser."

Källa: Wallenstam

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se