Så ska Oscar Properties räddas Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Så ska Oscar Properties räddas

Ekonomi

12 november 2018

Efter en period av många motgångar ändrar nu bolaget sin strategi. Allt för att klara av marknadssvängningarna.

Sedan luften gick ur bostadsrättsmarknaden har Oscar Properties haft det kämpigt. Förutom att de som många andra har haft problem med att få rätt försäljningsnivåer i sina projekt har de även haft problem med missnöjda köpare som stämt bolaget på pengar.

De backade dessutom ganska kraftigt i delårsrapporten som presenterades för några veckor sedan och aktien har även under året backat.

Men nu ska bolaget ändra sin inslagna strategi och försöka få Oscar Properties på fötter igen. Ledningen har nu beslutat att bredda verksamheten.

Bland annat ska byggföretaget Allegro genomföra projekt för beställare utanför Oscar Properties samtidigt som ett av bolagets bostadsprojekt i Uppsala omvandlats till kontorsprojekt för att bättre passa den lokala marknaden.

Inte bara lyxboenden

På andra platser ser bolaget över möjligheten att ställa om normal bostadsproduktion till företagsbostäder. Dessutom vill bolaget se över möjligheten att inom kort börja bygga kvalitetsbostäder till konkurrenskraftiga priser på tillväxtorter runt om i Sverige tillsammans med olika samarbetspartners.

Boverket konstaterar att 243 kommuner uppger att de har underskott på bostäder samtidigt som byggstarterna minskat kraftigt i större kommuner utanför storstadsregionerna. Att bygga bostäder i tillväxtorter runt om i Sverige blir ett eget affärsområde inom Oscar Properties Holding och ska genomföras i samarbete med olika markägare. Dessa bostäder kommer att produceras under ett eget varumärke.

– I dagens marknadsläge gäller det att hitta nya spännande möjligheter. Genom vår pågående breddning av Oscar Properties blir vi mindre påverkade av marknadssvängningar och får fler ben att växa verksamheten på framöver, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties och fortsätter:

– Bolaget startades när vi såg en möjlighet att bygga något som ingen annan byggde, designade och funktionella bostäder främst i Stockholmsområdet och det är ett område vi kommer att fortsätta att fokusera på och investera i. Men idag ser vi att få bygger för breda grupper i tillväxtorter. Här finns det en stor möjlighet att tillsammans med olika partners utveckla ytterligare ett affärsområde som idag är rätt tomt på konkurrens.

Namnbyte kan komma

Som en konsekvens av den breddade affärsverksamheten, där bostadserbjudandet under varumärket Oscar Properties blir ett av flera varumärken, kommer bolaget se över om man bör ändra namn på det noterade moderbolaget, Oscar Properties Holding.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se