Så ska klassiska fastigheten på Torsgatan utvecklas
Sedan Castellum köpte fastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vatten och Gasverket har en omfattande och varsam renovering av originalbyggnaden gjorts. Nu vill man förädla fastighetens innergårdar.

Så ska klassiska fastigheten på Torsgatan utvecklas

Stadsutveckling

29 november 2021

Nu tar Castellum nästa steg i utvecklingen av innergårdarna på Torsgatan i Stockholm.

Samrådstiden för Castellums förslag till utvecklingen av fastigheten Öskaret på Torsgatan 22-30 (tidigare Stockholm Vatten) har gått ut och nu tar bolaget ytterligare steg framåt i utvecklingen av den klassiska fastigheten.

Genom att bebygga del av innergårdarna och skapa attraktiva levande ytor vill Castellum tillföra både fler arbetsplatser och verksamheter som ökar områdets dragningskraft.

– Plansamrådet är genomfört. Jag är glad och nöjd över att vi har kommit ännu ett steg på vägen mot att kunna utveckla denna historiska fastighet i Stockholms absoluta centrum med moderna arbetsplatser och verksamheter, säger Per Willhelmsson, projektutvecklare Castellum Region Stockholm-norr.

Sedan Castellum köpte fastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vatten och Gasverket har en omfattande och varsam renovering av originalbyggnaden gjorts. Nu vill man förädla fastighetens innergårdar.

– Planerna för innergårdarna går helt i linje med Stockholm stads vision om att bidra med fler moderna arbetsplatser i centrum, på befintliga ”luckor”. Förutom arbetsplatser att längta till planerar vi för restauranger, kaféer och affärslokaler, säger Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr .

– Nu när tiden för samrådet har gått ut kan vi beakta synpunkterna och börja detaljplaneprocessen. Målet är att lyfta Torsgatan ytterligare, men även att Hälsobrunnsgatan blir en trygg och trevlig stadsgata.

Prelimärt beräknas de nya husen om cirka 8 000 kvm uthyrbar yta stå färdiga 2025.

– Jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm, avslutar Martin Bjöörn.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se