Så ska Jernhusen få nöjdare kunder

Så ska Jernhusen få nöjdare kunder

Stadsutveckling

24 januari 2020

Nu har bolaget ingått ett partneravtal för att öka kontakten med hyresgästerna samt kvalitén på deras tjänster.

Jernhusen har valt L&T som driftpartner med målet att samverka för att öka kundnöjdhet.

– Driftteknikerna har direktkontakt med våra kunder och service och kvalité är av största vikt. Jag är nöjd att vi utökar samarbetet med L&T, som tidigare haft ansvaret för en del av vårt fastighetsbestånd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Tidigare har Jernhusen haft två driftleverantörer och inför att avtalen går ut har Jernhusen genomfört en upphandling där fem företag deltog. Målet var att utse en leverantör som får totalansvar för 120 fastigheter i företaget. I fastighetsbeståndet finns järnvägsstationer, underhållsdepåer för tågunderhåll, kombiterminaler samt några kontor- och hotellfastigheter.

– Med hög kvalité på drift och underhåll skapar vi attraktiva miljöer för resenärerna och de som arbetar i byggnaderna. I längden bidrar detta till nöjda kunder och fler nöjda resenärer som väljer att resa kollektivt, säger Kerstin Gillsbro.

Viktiga kriterier i utvärderingen har varit kvalité och leverans. L&T kommer tillsätta en driftsamordnare för att skapa förutsättningar för en enhetlig rapportering och leverans för hela landet. För att utveckla samarbetet kommer Jernhusen och L&T gemensamt hålla innovationsmöten som ska leda till bättre och effektivare rutiner, samverkan och nöjda kunder.

– Vi är mycket glada och stolta över att Jernhusen ger oss utökat förtroende som driftpartner. Det är en bekräftelse på framgången i vårt samarbete som nu fortsätter i hela landet, säger Erik Sundström, vd för L&T.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se