Så ska Genova ta in 700 miljoner

Så ska Genova ta in 700 miljoner

Ekonomi

23 februari 2021

Genova ger uppdrag åt ABG Sundal Collier och Swedbank att arrangera investerarmöten för att plocka in pengar.

Eventuella möten ska ske med start den 24 februari 2021, för att undersöka möjligheten att emittera efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med en volym om upp till 700 miljoner, under ett ramverk om 1,25 miljarder.

En kapitalmarknads­transaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Det gröna ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformade av ICMA (International Capital Markets Association), och har utvärderats av en oberoende tredje part; CICERO Shades of Green. Det gröna ramverket har fått en ”Medium Green”-klassificering. I klassificeringen ingår även en bedömning av relaterad styrning och kontroll av det gröna ramverket. Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier. Förbehållet en lyckad emission av de Nya Hybridobligationerna kommer de Nya Hybridobligationerna att redovisas som eget kapital vilket kommer att stärka Genovas finansiella ställning ytterligare, med det övergripande målet att skapa värde för Genovas aktieägare.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se