Så ska Forsåker ta form

Så ska Forsåker ta form

Stadsutveckling

26 maj 2023

Nu har den första detaljplanen för Forsåker blivit antagen av kommunfullmäktige i Mölndal.

Beslutet innebär att staden nu ställer sig bakom den förslagna detaljplanen. Så fort planen har vunnit laga kraft kan byggnationen påbörjas. Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt har varit på gång länge. I kommunfullmäktigesalen möttes det slutgiltiga beslutet av applåder och många ser fram emot att den nya stadsdelen nu kan börja växa fram.

- Med Forsåker lägger vi nästa viktiga pusselbit till Mölndals stadskärna och äntligen kan den historiska platsen öppnas upp för alla att del av. Det är en enorm milstolpe och det är med stolthet vi nu ser fram emot att skapa ett helt unikt besöksmål som kommer sätta Mölndal på kartan, säger Bjarne Fjellanger, VD på Mölndala Fastighets AB.

Den aktuella planen innefattar ca 1 900 bostäder, 60 000 kvm kommersiell yta, parkytor samt ytor för skola och förskola. I områdets stråk av industrihistoriska byggnader kommer även ett spännande besöksmål växa fram – med innehåll som stärker Mölndals och Västsveriges attraktivitet och utbud.

- Vi hoppas att Forsåker blir något för Mölndalsborna att vara stolta över och att det även lockar långväga besökare, fortsätter Stefan Gustavsson.

Forsåker är ett projekt med hög ambitionsnivå i alla led. Det gäller allt ifrån hållbarhet och energiförsörjning till gestaltning. Projektet i sin helhet engagerar många aktörer med olika kunskaper och kompetenser som alla nu förväntansfullt står redo när byggnationen väl kan påbörjas.

- Vi är många som har förenat våra krafter för att nå hit. Jag ser med spänning fram emot att se Forsåker växa fram med sin unika historia och särprägel, säger Hans Bergfelt, Mölndala Fastighets AB:s styrelseordförande.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se