Så ska fler unga få bostad i Gbg

Så ska fler unga få bostad i Gbg

Bostäder

21 januari 2020

I bostadsbristens spår och med allt mer förtätade städer krävs kreativa lösningar för att fler ska hitta hem.

Ett av bostadskooperationen HSB Göteborgs senaste projekt är en påbyggnad som ska ge fler unga hyresgäster möjlighet att flytta till Göteborgs centrum.

Nu påbörjar HSB Göteborg ett projekt där tre nya våningar ska byggas på en befintlig hyresfastighet på Tegnérsgatan 12. Det innebär att 13 mindre lägenheter produceras och hos HSB har unga medlemmar och bosparare förtur till dessa. Projektet beräknas vara klart för inflyttning våren 2021.

Att bygga nya våningar på en befintlig fastighet är ett effektivt sätt att öka antalet lägenheter i ett område där många vill bo, men utan att behöva använda fria ytor som parker och lekplatser. Något som i vanliga fall blir konsekvensen av bostadsbyggande i allt tätare städer.

– Som samhällsbyggare vill vi hitta nya sätt att motverka bostadsbristen. Efterfrågan på lägenheter i Göteborg är stor och genom att tänka till kring till exempel påbyggnader kan vi på ett effektivt sätt producera nya bostäder i ett centralt läge. Att bygga på redan befintliga fastigheter är dessutom mindre resurskrävande och mer hållbart, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef nyproduktion och hyresfastigheter, HSB Göteborg.

De nya lägenheterna byggs samtidigt som fastigheten genomgår en större renovering. Bland annat genomförs byte av stammar i kök och badrum, fasadrenovering, ventilation och el ses över och huset får en större hiss. De boende får också en ny tvättstuga och ett cykelrum på gården. Genom att tvättstugan flyttas kan också ytterligare en lägenhet byggas i bottenplanet på huset.

Gestaltningen av den kommande påbyggnaden har anpassats för att smälta in väl i det omgivande kvarteret. Fastigheten är från 1939 och för att återställa och bibehålla utseende och detaljer från tiden då huset byggdes sker de exteriöra och interiöra arbetena i nära samråd med arkitekt och byggnadsantikvarie.

Projektet i fastigheten på Tegnérsgatan är ett led i HSB Göteborgs arbete för att göra det lättare för unga att få en bostad. Genom att ge medlemmar mellan 18 och 29 år förtur till mindre lägenheter får nu fler unga möjligheten att få en egen bostad.

– Att bygga smart och på så sätt förbättra ungas bostadssituation är viktiga frågor för framtiden och HSB Göteborg. Det här projektet är ett lysande exempel på hur vi kan bygga effektivare och mer hållbart, samtidigt som fler unga får någonstans att bo, säger Kristian Isberg.

I samband med arbetet kommer också ett flertal lägenheter i fastigheten bli lediga, och tillgängliga för HSB-medlemmar och bosparare.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se