Så ska Batljan få in pengar Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Så ska Batljan få in pengar

Ekonomi

28 augusti 2018

Nu vill Ilija Batljan satsa mer och öka styrkan på bolag. Nu tittar på möjligheterna att plocka in 1,5 miljard.

 

SBB har anlitat Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank att utreda förutsättningarna för en emission av en ny hybridobligation i svenska kronor med ett rambelopp om 1,5 miljarder och en löptid till första återköpstillfället om drygt fem år.

– Bolagets mål är att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten och en emission av en hybridobligation kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och förväntas ur ett ratingperspektiv ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se