Så ser SSM:s mångmiljardaffär ut Mattias Roos, vd, SSM. Foto: SSM

Så ser SSM:s mångmiljardaffär ut

Stadsutveckling

26 mars 2018

SSM tecknar avsiktsförklaring beträffande 1 200 byggrätter till ett projektvärde av 3,5 miljarder kronor.

 

SSM har tecknat en avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB om ensamrätten till att förvärva fem industrifastigheter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, motsvarande en total BOA om 60 000 kvadratmeter vilket beräknas till 1 200 byggrätter.

Byggrätterna planeras till både hyresrätter och bostadsrätter och det bedömda projektvärdet uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor efter färdigställande.

Köpeskillingen är villkorad av att detaljplanerna vinner laga kraft i respektive projekt och betalas vid tillträde som beräknas till 2021 – 2023. Mer information om förvärven kommer att lämnas i samband med att slutliga avtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan tredje kvartalets utgång 2018.

– Vi är mycket nöjda över att ha tecknat denna avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter. Samtliga fastigheter är strategiskt belägna med gångavstånd till spårbunden trafik, något som vår målgrupp sätter stort värde på vid val av bostad, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.

Keyser Fastigheter AB, som är en del av EA-gruppen, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se