Så ser framtiden ut för svenska BRF:er
David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Så ser framtiden ut för svenska BRF:er

Bostäder

1 december 2023

Både energifrågor och säkerhet är viktiga investeringsområden för bostadsrättsföreningar när de blickar framåt. Det visar SBCs Bostadsrättsrapport 2023.

Under det senaste året har bostadsrättsföreningar ställts inför stora utmaningar till följd av ökad inflation, höjda räntor och rekordhöga elpriser. Dessa ekonomiska påfrestningar har skapat problem för många bostadsrättsföreningar och två av fem bostadsrättsägare har varit tvungna att skära ned på sina vardagliga kostnader. Över hälften av bostadsrättsägarna ser ökande räntekostnader som den främsta utmaningen, följt av elkris samt höjd inflation. Men tuffare tider har också fungerat som en väckarklocka och ökat medlemmars aktiva engagemang i frågor som rör deras bostadsrättsförening – 6 av 10 uppger att de i dagsläget är eller kan tänka sig bli engagerade i sin förening.

­– Med rådande lågkonjunktur, stigande räntor, osäkra elpriser och ökad oro för säkerhetsfrågor är det allt fler som har fått upp intresset för styrelsens arbete. Ökat engagemang för föreningens verksamhet bland medlemmarna leder till en stabilare och mer trivsam förening för alla boende. Att många bostadsrättsägare dessutom ser vikten av hållbara och energibesparande investeringar som solceller, elbilsladdning och digitalisering, som effektivt bidrar till bättre koll på energiförbrukningen, bådar gott för framtiden. Det är något som jag hoppas att alla styrelser i landets bostadsrättsföreningar tar till sig av, säger David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Energibesparande investeringar och trygghet – prioritet för svenska bostadsrättsägare

Trots utmaningar finns det en rad investeringsmöjligheter som bostadsrättsägare vill se förverkligade i sina föreningar. Det mest populära önskemålet är inte förvånande relaterat till energifrågor, fyra av tio bostadsrättsägare anger nämligen solceller som en investering de vill se din bostadsrättsförening göra. Trygghet rankas högt när det kommer till vad bostadsrättsägare värdesätter. 40 procent värdesätter tryggheten allra mest och 15 procent vill att föreningen investerar i övervakningskameror under de kommande fem åren. Men även låsta grindar värdesätts högt. När det kommer till förbättringspotential önskar de boende att styrelsen informerar bättre om sitt arbete, det uppger närmare en fjärdedel.

– Energifrågan ligger högprioriterat för många just nu, inte minst för bostadsrättsföreningar. Det finns flera sätt att minska energiförbrukningen i fastigheten och som ett hjälpmedel har vi på SBC tagit fram Energikollen. Tjänsten hjälper föreningar att samla in och analysera fastighetens energidata. På så sätt får styrelsen en bättre överblick samt kan sätta en kort och långsiktig plan för att minska föreningens kostnader för värme, el, varmvatten och miljöpåverkan. Dessutom blir det enklare för styrelsen att redovisa sitt arbete med energieffektivisering för de boende, avslutar David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se