Så ser Diös planer ut för Östersund
Foto: Diös.

Så ser Diös planer ut för Östersund

Stadsutveckling

27 december 2017

I tisdags förra veckan fattades ett slutgiltigt beslut att ge Diös markanvisningsavtal gällande del av Gustav III:s Torg. Nu påbörjar Östersunds kommun och Diös planprocessen för kvarteret.

 

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.

– Att få vara med att utveckla Gustav III:s Torg ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling. Vi vill bidra till att skapa fler mötesplatser och anledningar till att vilja bo, besöka och vara i centrala Östersund. Nu ser vi fram emot att påbörja arbetet med planprocessen tillsammans med Östersunds kommun, säger Knut Rost, vd, Diös.

– Det känns otroligt bra att vi äntligen kommer igång med att utveckla Gustav III:s Torg så att det som byggs där kan bidra till utvecklingen av Östersund. Nu startar planprocessen för de kommersiella fastigheter som Diös vill bygga och de kommunala fastigheter som vi planerar för såsom nytt bibliotek. Den gamla mötesplatsen "busstorget" blir en ny modern samlingspunkt i centrum av vår stad, säger AnnSofie Andersson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Östersund.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se