Så ser Batljan på framtidens bostäder – Som bostadsbolag gäller det framåt att ta helhetsgrepp för att skapa ett ännu bättre liv för de boende, säger Ilija Batljan.

Så ser Batljan på framtidens bostäder

Bostäder

27 december 2021

Ilija Batljan om framtidens bostäder 26 procent av SBB:s totala bestånd om 125 miljarder kronor per den siste september utgörs av hyresbostäder i egen förvaltning. I Sverige finns SBB:s bostäder i ett 30-tal städer över hela landet. Och satsningen på att var en ledande aktör inom framtidens bostäder fortsätter.

 – I slutet av september uppgick SBB:s byggrätts- och produktionsportfölj inklusive JV-samarbeten till cirka 64 000 lägenheter. Skulle man till detta lägga 36 000 lägenheter i intressebolaget JM:s bestånd blir SBB med total exponering mot 100 000 lägenheter det europeiska bolaget med störst potential från framtida bostadsproduktion, säger VD Ilija Batljan.

Och under årets sista månader har en rad affärer expanderat portföljen ytterligare. Nu senast med uppköpet av Amasten.

Hållbarhet i fokus

Med SBB:s nyantagna och mycket offensiva plan inom hållbarhet, ser Ilija Batljan just hållbarhet som viktigast när det gäller framtidens bostäder.

– Hållbarhet är helt centralt för framtidens bostäder. Jag tror också att betydelsen av arkitektur kommer att öka. Och trenden går från mycket små bostäder till lite större. Med accelererande digitalisering och pandemin har hemarbete blivit en allt större del av vardagen för allt fler.

Men Batljan är inte övertygad om hur fortsättningen blir.

– När det gäller hemarbete – som ju ökade kraftigt i och med pandemin - tycker jag inte trenden framåt är tydlig. Det är en balansfråga. Men jag tror på flexibla bostäder som gör det möjligt att arbeta en del hemma.

Batljan spår vidare att vi kommer att få se en vidareutveckling gällande upplåtelseformer för bostäder.

– Det kommer säkert att hända mycket vad gäller upplåtelseformer. Här finns mycket att utveckla – allt från kooperativa lösningar och speciella upplägg för ungdomar till utvecklade former av äganderätt.

”Helhetsgrepp för att skapa bättre liv”

Han är övertygad om att bostadsbolag kommer att bli mer av service providers.

– Bostadsbolag kommer säkert att utveckla allt fler kringtjänster för sina boende. I exempelvis Tyskland har man kommit längre inom detta område – i Sverige har vi mycket kvar att göra.

SBB satsar till exempel på appar som ger hyresgäster, både yngre och äldre, bra mervärden i vardagen. Vi kommer att fortsätta att utveckla detta.

– Som bostadsbolag gäller det framåt att ta helhetsgrepp för att skapa ett ännu bättre liv för de boende. Vi kan leverera plattformar för de boende där andra aktörer erbjuder bra tjänster. Det kan ge bättre intäkter för både bostadsbolag och tjänsteleverantörer, samtidigt som de boende får bättre service i sin vardag.

Batljan menar att den fortsatta digitaliseringen ger bostadsaktörer många möjligheter.

– Proptech-sektorn utvecklas kraftigt och vi kan skapa bättre och mer hållbart boende med den nya tekniken. Med till exempel sensorstyrd teknik kan man bland annat effektivisera energianvändningen.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se