Så påverkar miljöcertifiering kontorshyror Alexander Köhlers och Johan Rydholm prisade examensarbete visar att hyrorna var mellan 4,9–5,4 procent högre i miljöcertifierade kontor jämfört med hyrorna i liknande kontor som saknar certifiering.

Så påverkar miljöcertifiering kontorshyror

Ekonomi

21 oktober 2021

Alexander Köhler och Johan Rydholm tilldelas Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021. De får priset för sin studie om hur miljöcertifiering påverkar kontorshyror.

Köhlers och Rydholms examensarbete heter "Empirical study of the impact of green certification on the rental income: Do green certifications add value to office buildings?"

Resultatet visar att hyrorna var mellan 4,9–5,4 procent högre i miljöcertifierade kontor jämfört med hyrorna i liknande kontor som saknar certifiering.

Uppsatsens grundfrågor är om och hur olika miljöcertifieringar påverkar hyrorna i kontorsbyggnader – ett högaktuellt område som får ett välbehövligt kunskapstillskott genom deras undersökning.

Juryns motivering: "Examensarbetet Empirical study of the impact of green certification on the rental income behandlar en högaktuell frågeställning då certifiering av fastigheter under en längre period har setts som lovvärt från samhället i stort och samtidigt ett måste i nyproduktionen för möjligheten att hyra ut. Tidigare forskning inom ämnet är relativt begränsad och visar inte på några entydiga slutsatser. Författarna angriper frågeställningen på ett förtjänstfullt vis och stannar inte vid att redovisa sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis".

Köhler och Rydholm har analyserat kontorshyror i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Efter gallring av data landade det i 7 400 hyreskontrakt, fördelat på 1 566 fastigheter.

Årlig hyresökning över en miljon

Genomgången visade alltså att hyrorna var mellan 4,9–5,4 procent högre i miljöcertifierade kontor jämfört med hyrorna i liknande kontor som saknar certifiering.

 

För en genomsnittlig byggnad i det analyserade materialet skulle det innebära en årlig hyresökning med mer än 1,1 miljoner kronor.

När författarna undersökte varje enskild certifiering påvisade resultatet att BREEAM-certifieringarna gav högst prispremie med ett uppemot tioprocentigt (8,8–10) påslag jämfört med icke-certifierade kontor.

Prispremien för LEED-byggnader var 3,5–5 procent och 3–4,4 procent för Miljöbyggnad.

Analysen visar också att påslaget blev ännu högre utanför stadskärnorna. Där var prispremien ytterligare 1,9–3,8 procent för miljöcertifierade byggnader.

Majoriteten av alla miljöcertifieringar görs i nybyggen, medan det bara har gjorts i 670 sådana befintliga svenska hus. Det finns alltså en stor potential för fastighetsägare att också certifiera äldre fastigheter liksom sådana som ligger en bit utanför centrum, skriver författarna.

– Framför allt ville vi, genom att analysera stora datamängder med statistiska modeller, få fram ett generaliserbart resultat. Vi anser också att tajmingen för detta är god då det från flera håll sätts högre krav på fastighets- och byggbranschen på grund av dess stora miljöpåverkan, säger Köhler och Rydholm.

 

 

Faktaruta

OM PRISTAGARNA

Alexander Köhler Ålder: 25 år Utbildning/bakgrund: Högskoleingenjör inom byggnadsteknik (Umeå Universitet), Fil. kand inom företagsekonomi (Stockholms Universitet), Master inom fastigheter och byggande med inriktning fastighetsekonomi (KTH). Tidigare arbetat med uthyrning och förvaltning. Arbetar idag som Trainee på Rikshem. Intressen: Träning och att umgås med familj och vänner.

Johan Rydholm Ålder: 27 år. Utbildning/bakgrund: Bygg- och fastighetsekonomi (Högskolan i Halmstad), Master inom fastigheter och byggande med inriktning fastighetsekonomi (KTH). Bakgrund inom förvaltning och arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Stockholmshem. Intressen: Fotboll och löpning.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se