Så påverkar distansarbete kommuner och kontor
Swecos rapport Sveriges nya geografi undersöker hur ökat distansarbete kan påverka Sveriges kommuner. Till höger Helena Liljegren, chef samhällsanalys och strategi på Sweco. (Foto: Anna Thorbjörnsson)

Så påverkar distansarbete kommuner och kontor

Analys

9 mars 2022

Större tryck på pendlingskommuner och outnyttjade kontorsytor i innerstan – det kan bli konsekvenser av det ökade distansarbetet. Det hävdar Sweco i en ny rapport som släpptes igår.

Enligt rapporten "Sveriges nya geografi" kan många kommuner, framför allt nära storstäderna, behöva se över exempelvis barnomsorg, avfallshantering och näringslivsetableringar samtidigt som efterfrågan på storstädernas utbud kan minska.

Mycket pekar på ett fortsatt intresse för distansarbete även efter pandemin. I rapporten kartlägger Swecos samhällsanalytiker var och hur det ökade distansarbetet kan komma att påverka kommunerna.

Pendlingsstäder fylls med hemmajobbare på dagtid, s.k. teams-städer, medan storstäderna tappar lunchande kontorsanställda och förvandlas till snooze-städer.

Nya förutsättningar för kommuner med många hemmajobbare

I pendlingskommuner som Danderyd, Härryda och Vellinge jobbar många inom distansvänliga branscher och där kan distansarbete bli normen.

Sweco kallar alltså sådana kommuner för teams-städer. Orten fylls av hemmajobbare dagtid där det tidigare varit ganska tomt.

– När fler vistas i en kommun dagtid påverkas elanvändning, avfallshantering, hur länge barn är på förskola och fritids med mera. Det kan också skapas förutsättningar för olika typer av näringslivsetableringar såsom satellitkontor, restauranger och butiker. Det här är något som kommunerna behöver ta hänsyn till i samhällsplaneringen, säger Helena Liljegren, chef för samhällsanalys och strategi på Sweco.

19 av 29 teams-städer ligger i Stockholmsregionen, fem i Malmöregionen och fyra i Göteborgsregionen. Hammarö i Värmland sticker ut som den enda teams-staden utanför storstadsregionerna.

Färre i storstan på dagtid – påverkan på butiks- och kontorsytor

Enligt Swecos analys kan storstäderna förvänta sig ett tapp dagtid på många kontorsanställda, som fortsätter att jobba hemifrån delar av arbetsveckan. Bland dessa snooze-städer märks främst Stockholm, Göteborg och Malmö, men också mellanstora städer som Lund, Karlstad, Borlänge och Helsingborg. Älmhult sticker ut som den minsta snooze-kommunen på listan.

– Med minskad arbetsinpendling blir storstadens utbud ”snoozat” och vi kan nog få se en mer varierad efterfrågan på hämtfrukost, lunchträning, shopping och after work. Det här förändrar också hur kontorslokaler nyttjas, och det blir en utmaning för många företag att dimensionera kontoren rätt, säger Helena Liljegren.

Begreppen teams- och snooze-städer är influerade av det amerikanska begreppet zoom-städer, som avser semesterorter med betydande inflyttning på grund av ökat distansarbete. Exempel på svenska zoom-städer är Åre, Båstad, Rättvik och Borgholm.

Om rapporten Sveriges nya geografi: Sveriges nya geografi är en rapport från Sweco som kartlägger och analyserar tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner. I årets upplaga undersöks bland annat hur ökat distansarbete kan påverka kommunerna. Rapporten utkommer årligen sedan 1998.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se