Så mycket växte e-handeln under Q2 Allt fler svenskar handlar online. Foto: PIxabay

Så mycket växte e-handeln under Q2

Ekonomi

9 september 2019

Den senaste upplagan av E-barometern, en publikation som ges ut av PostNord, i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel, visar hur mycket e-handeln ökade under årets andra kvartal.

E-handeln växte med 13 procent under årets andra kvartal och når ut till allt bredare konsumentgrupper. På månadsbasis e-handlade sju av tio svenskar under andra kvartalet 2019 och hälften av dem gjorde det i mobilen.

”Utvecklingen under andra kvartalet visar på stor spridning i tillväxt för de olika delbranscherna som vi följer i E-barometern”, skriver Postnord i rapporten.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Så var tillväxten i de olika branscherna:

  • Hemelektronik: 16%
  • Kläder/skor: 12%
  • Böcker/media: 0%
  • Bygghandel: 7%
  • Inredning/möbler: 13%
  • Sport/fritid: 16%
  • Barnartiklar/leksaker: 5%
  • Livsmedel: 24%

Källa: E-barometern

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se