Så mycket vinstvarnar Tobin
Erik Karlin, vd, Tobin. Foto: Tobin

Så mycket vinstvarnar Tobin

Ekonomi

31 maj 2018

Bostadsbyggarbolaget Tobin Properties sänker resultatprognosen för 2018. Med åtskiliga miljoner.

 

Tobin Properties AB reviderar sedan tidigare offentliggjord prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 ned till 75-125 miljoner.

Reviderad prognos avseende rörelseresultat för räkenskapsåret 2018

I delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018 offentliggjorde Bolaget prognos för räkenskapsåret 2018 om ett rörelseresultat om 150-200 miljoner. Den uppdaterade prognosen för helåret 2018 justeras ned till att Bolaget förväntas uppnå ett rörelseresultat om cirka 75-125 miljoner.

Bolagets revidering av den tidigare offentliggjorda prognosen om 150-200 miljoner ned till 75-125  miljoner beror främst på planförseningar, vilket innebär att intäkter om cirka 44 miljoner förväntas flyttas fram till 2019. Bolaget har även som en konsekvens av de förändrade marknadsförutsättningarna justerat sina försäljnings- och prisantaganden.

Den uppdaterade prognosen avseende rörelseresultatet för 2018 har inte granskats av Bolagets revisor per dagen för offentliggörandet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se