Så mycket köper Corem av Wihlborgs
Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Så mycket köper Corem av Wihlborgs

Transaktion

4 juni 2018

Corem utökar fastighetsbeståndet i region syd genom ett större köp från Wihlborgs. Samtliga fastigheter ligger i Malmö.

 

Genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvadratmeter, varav merparten utgörs av lager.

Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 miljoner kronor per år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 144 miljoner. Säljare är Wihlborgs och fastigheterna tillträddes den 1 juni.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna komplettera och bygga på vårt befintliga fastighetsbestånd i regionen. Det här är en förvaltningsportfölj som passar oss mycket väl, i lägen där vi redan idag är etablerade. Tillsammans med tidigare genomförda förvärv har vi under året ökat vårt bestånd i Malmö med närmare 40 000 kvadratmeter, säger Eva Landén, vd Corem.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se