Så mycket ökar Platzer P-G Persson, vd, Platzer. Foto: Platzer

Så mycket ökar Platzer

Ekonomi

8 februari 2019

I rapporten för 2018 visar Platzer på ökat resultat. Dessutom visar siffror på att fastighetsvärdet stigit med närmare tre miljarder.

I morse, fredag, släppte Platzer sin rapport för 2018. Siffror visar att substansvärdet ökade med 19 procent och fastighetsvärdet ökade med närmare tre miljarder. Detta kommer av investeringsvinster från fastighetsutveckling av Gullbergsvass 5:10 samt projektutveckling av Gamlestads torg och Gårda Vesta.

Kombinerat med högre marknadshyror och något lägre avkastningskrav gav väsentligt högre fastighetsvärden och därmed en markant ökning av substansvärdet mätt enligt EPRA NAV. Sammanlagt har bolaget de senaste två åren förbättrat vårt substansvärde med över 50 procent.

– Fastighetstillgångarna ökade med 2,8 mdkr. Under året sålde vi fastighetstillgångar till ett underliggande fastighetsvärde om 0,2 mdkr och förvärvade fastigheter för cirka 1,0 mdkr. Värdeökningar stod för 1,3 mdkr och investeringar i fastigheterna bidrog med 0,7 mdkr. Ambitionen att vi ska hålla en tillväxttakt på cirka 2 mdkr per år utan att ta in nytt ägarkapital nåddes med råge, kommenterar bolagets vd P-G Persson.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Platzers 2018:

 • Hyresintäkterna ökade till 1 044 mkr (995)
 • Förvaltningsresultatet förbättrades med 7 % till 522 mkr (486)
 • Periodens resultat uppgick till 1 511 mkr (1 393)
 • Fastighetsvärdet ökade till 18 388 mkr (15 559)
 • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 4,36 kr (4,06)
 • Resultat per aktie uppgick till 12,55 kr (11,54)
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 69,54 kr (58,39)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,50)
 • Sänkt snittränta till 1,71 % genom omstrukturering av derivatportföljen
 • Utökad andel grön finansiering till 28 %
 • Projekt Gamlestads torg färdigställt
 • Förvärv av två fastigheter i Gårda om totalt 22 400 kvm kontor
 • Lagakraftvunnen detaljplan Kineum Gårda
 • Byggstart av Gårda Vesta

Källa: Platzer

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se